Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
zostań lekarzem

Jak zostać lekarzem w wojsku?

Aktualnie w systemie szkolnictwa wojskowego funkcjonują 2 modele pozyskiwania i przygotowania przyszłych kadr oficerskich w korpusie osobowym medycznym, które obejmują:

 1. Studia na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej.
 2. Absolwentów cywilnych uczelni medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu w specjalności medycznej poprzez 3 miesięczne studium oficerskie w AWL we Wrocławiu.Czytaj więcej - Studium oficerskie >>>

Wniosek na pierwszy rok studiów stacjonarnych kandydat składa do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwej wojskowej komendy uzupełnień (do 15 maja), egzamin (lipiec) odbywa się w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu a po zdanym egzaminie kandydat będzie się kształcił na koszt MON w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Termin składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU Warszawa-Ochota z kształceniem na UM w Łodzi do 15 maja 2019 r

Pobierz:
Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji studentów cywilnych uczelni medycznych do służby kandydackiej m.in. terminy składania wniosków i zasady postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej Akademi Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie:

 1. Akademia Wojsk Lądowych
  51 – 150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
  Telefony: (71) 765 81 51 lub 765 81 79
  www.awl.edu.pl
 2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  90-647 Łódź, Pl. Hallera 1
  Telefony: (42) 272 51 77 lub 272 51 78
  rekrutacja.umed.lodz.pl
 3. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
  00-911 Warszawa, ul. Niepodległości 218
  Telefony: (22) 6 874 954 lub 6 845 883
  www.iwsz.wp.mil.pl
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl