Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
wojska specjalne
DECYZJA Nr 144/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie
osobowym wojsk specjalnych w 2019 r.


Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz.138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. W 2019 r. w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosóww Lublińcu, zwanym dalej „Ośrodkiem Szkolenia”, realizowane będzie szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych.
§ 2. Nabór na szkolenie, o którym mowa w § 1, zostanie uruchomiony z dniem wejścia w życie decyzji.
§ 3. Limit przyjęć do Ośrodka Szkolenia wynosi 30 miejsc.

Wiecej >>>>>

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl