Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoły podoficerskie
DECYZJA Nr 138/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych
w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 r.


Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra ObronyNarodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. W 2019 r. w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, zwaną dalej „szkołą podoficerską”, realizuje się 8-mio miesięczne szkolenie wojskowe dla kandydatów na podoficerów na potrzeby uzupełnienia stanowisk służbowych w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.
§ 2. Nabór na szkolenie wojskowe zostanie przeprowadzone spośród osób niebędących żołnierzami zawodowymi posiadających świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej).
§ 3. Limit miejsc na szkolenie wojskowe w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.

Wiecej >>>>>DECYZJA Nr 135/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych
do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r.

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz.138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. W 2019 r. prowadzony jest nabór do służby w charakterze kandydata na podoficera zawodowego do Szkoły

§ 2. Nabór do szkoły podoficerskiej przeprowadzi się spośród osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie, które ukończyły szkołę pielęgniarską i posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

§ 3. Limit miejsc do szkoły podoficerskiej w grupie osobowej pielęgniarstwa wynosi1

Wiecej >>>>>    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl