Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
powoływanie na ćwiczenia wojskowe

POWOŁYWANIE, ODBYWANIE I ZWALNIANIE
Z ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne oraz żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały zostali objęci obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. Dz. U., poz. 321).

Tryb powoływania na ćwiczenia wojskowe, zwalniania z tych ćwiczeń, sposób ich odbywania, liczbę i czas trwania ćwiczeń wojskowych dla poszczególnych grup żołnierzy rezerwy oraz sposób i tryb postępowania organów wojskowych podczas odbywania ćwiczeń wojskowych określono w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U., poz. 950.).

Żołnierze rezerwy po odbyciu ćwiczeń wojskowych podlegają opiniowaniu. Sposób i tryb opiniowania służbowego żołnierzy rezerwy, metodologię dokonywania oceny w opiniowaniu służbowym, skalę ocen oraz tryb postępowania odwoławczego od opinii służbowej normuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy (Dz. U. poz. 697.).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 321)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 poz. 950)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 519)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy (Dz. U. z 2015 poz. 697)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl