Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do OT

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej

Wojska Obrony Terytorialnej plakat

Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej powstała zakładka: Obrona Terytorialna. Kliknij zdjęcie powyżej, by przejść do strony www.mon.gov.pl.

Nabór do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy
w korpusie podoficerów i oficerów
w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej


Istnieje możliwość powoływania do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy w korpusie podoficerów i oficerów w niżej wymienionych jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.

  • 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku;
  • 25 batalion Obrony Terytorialnej w Białymstoku;
  • 5 batalion Obrony Terytorialnej w Siedlcach;
  • 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w Lublinie;
  • 23 batalion Obrony Terytorialnej w Lublinie;
  • 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie;
  • 24 batalion Obrony Terytorialnej w Rzeszowie;

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane kandydatury osób w wieku do 45 lat.

Kandydat wyrażający akces pełnienia zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej zobowiązany jest złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień „Deklarację zamiaru pełnienia zawodowej służby wojskowej w Jednostkach WOT” (Dokumenty do pobrania) wskazując jedną z wyżej wymienionych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej oraz życiorys.

W zakładce: "Dokumenty do pobrania" zamieściliśmy formularz "Oświadczenia wyrażenia woli powołania do ochotniczych form służby wojskowej". Osoby zainteresowane służbą w jednostkach WOT w korpusie szeregowych zapraszamy do pobrania formularza i nadesłania: pocztą, e-mailem lub dostarczenia osobiście do WKU Warszawa-Ochota wypełnionego i podpisanego formularza.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl