Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl

Godziny pracy Wojskowej Komendy Uzupełnień:
poniedziałek 730 - 1700
wtorek - piątek 730 - 1530

Godziny przyjęć interesantów
Poniedziałek 800  -  1630
Worek  800  -  1500
Środa  800  -  1500
Czwartek  800  -  1500
Piątek  800  -  1500

 


 e-mail
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl

 


Telefony

Dyżurka/Portier SUFO - 261-826-806

fax - 261-824-971

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień - tel. 261 824 962
Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień - Szef Wydziału - tel. 261 824 937
Referent prawno – administracyjny (sprawy wewnętrzne i procesowe) - tel. 261 824 373
Informatycy - tel. 261 824 400, 261 824 403
Samodzielny referent (zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU, ochrona środowiska) - tel. 261 824 213

 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień - Szef Wydziału - tel. 261 824 937

Sekcja Planowania i Uzupełnień

Szef Sekcji  (zarządzanie kryzysowe, kursy kadry rezerwy, gotowość  mobilizacyjna i bojowa) - tel. 261 824 384
Oficer  (zarządzanie kryzysowe, zadania operacyjne, gotowość  mobilizacyjna i bojowa) - tel. 261 824 374
Specjalista (przydziały mobilizacyjne, ćwiczenia wojskowe) - tel. 261 824 376, 261 824 377
Inspektor (środki transportowe i maszyny, świadczenia: osobiste, rzeczowe i szczególne, sprawozdania PM – 1) - tel. 261 824 120
Inspektor (pracownicze przydziały mobilizacyjne) - tel. 261 824 379
Referent (reklamowanie, przydziały organizacyjno – mobilizacyjne) - tel. 261 824 378

Sekcja Administrowania Rezerwami

Kierownik Sekcji Administrowania Rezerwami - tel. 261 824 329
Referent (ewidencja oficerów i pchor. rezerwy, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, archiwum) - tel. 261 824 391, 261 824 929
Referent (ewidencja podoficerów rezerwy, szeregowych rezerwy, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy)
- powiat nowodworski - tel. 261 824 949
- powiat grodziski, powiat pruszkowski - tel. 261 824 380
- powiat warszawski-zachodni - tel. 261 824 381
- powiat żyrardowski - tel. 261 824 381
- dzielnica: Warszawa-Ochota, Warszawa-Ursus, Warszawa-Włochy - tel. 261 824 949

Wydział Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji - tel. 261 826 141
Oficer Wydziału  - 
Specjalista (Wojska Obrony Terytorialnej) - tel. 261 824 386,  261 824 382
Specjalista (służba przygotowawcza) - tel. 261 826 621
Specjalista (zawodowa służba wojskowa) - tel. 261 826 623
Inspektor (Narodowe Siły Rezerwowe, przydziały kryzysowe) - tel. 261 824 392
St. Referent (służba kandydacka - szkolnictwo wojskowe) - tel. 261 824 385

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - tel. 261 826 622
Kierownik Kancelarii (Jawna) - tel. 261 824 371

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl