Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Wojskowy Komendant Uzupełnień

ppłk mgr inż. Mirosław Marzec

ppłk mgr inż. Mirosław Marzec

tel. 261-824-962


Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
Szef Wydziału PMiAR

mjr Paweł Zasuń

mjr mgr inż. Paweł Zasuń

tel. 261-824-937


Szef Wydziału Rekrutacji

mjr Krzysztof Dziurdzia

mjr Krzysztof Dziurdzia

tel. 261-824-382

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl