Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 stycznia 2019
1 Brygada Pancerna
Termin kwalifikacji: 22 stycznia 2019 r.oku.


Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 1 Warszawska Brygada Pancerna
Miejsce kwalifikacji: ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesoła
Termin kwalifikacji: 22.01.2019 roku godz. 08.00
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • oficerów młodszych
  • podoficerów
  • szeregowych
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
  • nie karani;
  • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
  • strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
Kontakt z jednostką

261-812-108

261-812-306

261-812-344

Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.1bpanc.wp.mil.pll
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl